Παρασκευή, 03 Δεκεμβρίου 2021

Επιτροπή αθλητών

Η Επιτροπή :
Διοικητικό Συμβούλιο :
Πρόεδρος : Ανδρέα Χάσικος,
Αντιπρόεδρος : Χριστόφορος Παπαμιχαλόπουλος
Γραμματέας : Χρυσταλλένη Τρικωμίτη,
Ταμίας : Γαβριέλλα Χατζηδαμιανού,
Έφορος :Απόστολος Παρέλλης

Ιστορικό :
Μετά από εισήγηση της ΔΟΕ, η οποία στόχο είχε οι αθλητές να αντιπροσωπεύονται επαρκώς σε όλα τα επίπεδα του Ολυμπιακού κινήματος, η ΚΟΕ δημιούργησε την Επιτροπή Αθλητών.

Αποστολή και βασικό έργο της Επιτροπής Αθλητών είναι να αντιπροσωπεύει τους αθλητές, να εκφράζει τις απόψεις τους και να διασφαλίζει ότι η φωνή τους ακούγεται στην ΚΟΕ. Καθήκοντα της επιτροπής είναι η μελέτη θεμάτων σχετικών με τους αθλητές και η παροχή συμβουλών προς την ΚΟΕ, η διεκδίκηση των δικαιωμάτων και των συμφερόντων των αθλητών και η υποβολή σχετικών εισηγήσεων, καθώς και η διατήρηση επαφής με την Επιτροπή Αθλητών της ΔΟΕ και με αυτές των Ευρωπαϊκών Ολυμπιακών Επιτροπών (ΕΟΕ).

Βασικός όρος για συμμετοχή στην επιτροπή είναι ο αθλητής να μην έχει τιμωρηθεί για αδικήματα ντόπινγκ. Επίσης, σημαντικός είναι ο όρος για αντιπροσώπευση και των δύο φύλων και με λογική αναλογία μεταξύ θερινών και χειμερινών αθλημάτων.

Η Επιτροπή Αθλητών αντιπροσωπεύεται στη Γενική Συνέλευση της ΚΟΕ και δύο από τα μέλη της έχουν δικαίωμα ψήφου στις Γενικές Εκλογικές Συνελεύσεις. Επιπλέον, ένα μέλος της επιτροπής συμμετέχει στο Εκτελεστικό Συμβούλιο της ΚΟΕ. Για την περίοδο 2016-2020 μέλος του Εκτελεστικού της ΚΟΕ είναι ο πρόεδρος της Επιτροπής Αθλητών Ανδρέας Χάσικος.

 

 

Search