Πέμπτη, 22 Οκτωβρίου 2020

Εκτελεστικο Συμβουλιο

Το Εκτελεστικό Συμβούλιο ασκεί τη Διοίκηση της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής.
Απαρτίζεται από τα ακόλουθα πρόσωπα που έχουν πλήρη δικαιώματα ψήφου σε όλες τις συνεδρίες του Εκτελεστικού Συμβουλίου έχοντας την ακόλουθη σύνθεση. Τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία, επτά Μέλη, και έναν εκπρόσωπο της Επιτροπής Αθλητών της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής. Η διάρκεια της θητείας του Εκτελεστικού Συμβουλίου είναι τετραετής.

 

 

Search