Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου 2020

Χαιρετισμος Προεδρου ΚΟΕ

Χαιρετισμός του Προέδρου της ΚΟΕ
κ. Ντίνου Μιχαηλίδη

Φίλες και Φίλοι,

Η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή υπηρετεί, εφαρμόζει και διαδίδει μια Ιδεολογία που βασίζεται στην Ολυμπιακή φιλοσοφία και που έχει σκοπό την Παγκόσμια συναδέλφωση και απώτερο στόχο την Παγκόσμια Ειρήνη μέσω του ανθρωπισμού.  Γι’ αυτό προσπαθεί να πετύχει αυτούς στους στόχους με τη βελτίωση του ανθρώπινου παράγοντα χρησιμοποιώντας ως όργανο την αγωνιστική και την πρακτική του αθλητισμού. Η φιλοσοφία αυτή, βασίζεται σε τρεις βασικές αξίες:  ΣΕΒΑΣΜΟ – ΦΙΛΙΑ – ΑΡΙΣΤΕΙΑ τις οποίες έχουμε υποχρέωση να υπηρετούμε από οποιαδήποτε θέση  και αν βρισκόμαστε. Οι τρεις αυτές αξίες,  αποτελούν τον καθοδηγητικό φάρο των ενεργειών μας.

Οι βασικοί σκοποί κάθε Εθνικής Ολυμπιακής Επιτροπής είναι :
1.    Η ανάπτυξη και προστασία του Ολυμπιακού κινήματος και η διάδοση του Ολυμπιακού πνεύματος.
2.    Η εφαρμογή των κανόνων του Ολυμπιακού Xάρτη που διέπουν τη λειτουργία κάθε αθλητικού φορέα (Ομοσπονδίες κ.λ.π.).
3.    Η οργάνωση προετοιμασία, επιλογή αθλητών και ομάδων για συμμετοχή σε διεθνείς αγώνες που γίνονται υπό την αιγίδα της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής.
4.    Η προστασία της απόλυτης αυτονομίας του αθλητισμού και η αποτελεσματική αντίσταση σε πιέσεις, πολιτικές, θρησκευτικές, κοινωνικές και οικονομικές.

Ειδικά για την Κύπρο, ο ρόλος της ΚΟΕ περιορίζεται α) στη διάδοση του Ολυμπιακού πνεύματος, β) στις διεθνείς συμμετοχές, γ) σε προγράμματα αθλητικής ανάπτυξης (επιμόρφωση), δ) στη διεθνή προβολή και κυρίως ε) στην κατοχύρωση της ανεξαρτησίας του αθλητισμού και των αθλητικών φορέων (Ομοσπονδίες).

Οι δύο βασικές προϋποθέσεις επιτυχίας των σχεδιασμών είναι, η κατοχύρωση της αυτοδυναμίας και οικονομικής ανεξαρτησίας της ΚΟΕ και η συνεργασία και συμπόρευση με τις Ομοσπονδίες μας. Επιπρόσθετα οι σχεδιασμοί αυτοί θα πρέπει να εδράζονται στην ομαλή λειτουργία και τη συνεργασία πέραν αυτής με τις Ομοσπονδίες Μέλη της, με το Υπουργείο Παιδείας, τον ΚΟΑ και όλους του εμπλεκόμενους φορείς.

Ντίνος Μιχαηλίδης
Πρόεδρος Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής


 

 

Search