Σάββατο, 24 Οκτωβρίου 2020

1ο Συνέδριο Αθλητικού Τουρισμού ΚΟΕ-ΚΟΑ-ΚΟΤ

Η ΚΟΕ, ο ΚΟΑ και ο ΚΟΤ συνδιοργάνωσαν στις 8 Απριλίου 2002 στο ξενοδοχείο FORUM το πρώτο Συνέδριο για τον Αθλητικό Τουρισμό.

Το συνέδριο παρακολούθησαν 100 και πλέον σύνεδροι. Το συνέδριο στόχευε στο να ευαισθητοποιήσει όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για τις προοπτικές και τις απαιτήσεις του Αθλητικού τουρισμού, κάτι που τελικά επιτεύχθηκε αν κρίνει κάποιος από το ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε και τη συζήτηση που ακολούθησε.

Όλοι οι ομιλητές επεσήμαναν με ιδιαίτερη έμφαση το γεγονός ότι η Κύπρος ανταποκρίνεται σε όλες τις προδιαγραφές και παραμέτρους για να αναπτύξει σε αξιοζήλευτα επίπεδα τον αθλητικό της τουρισμό.

Η θέση της Κύπρου μαζί με τις ιδανικές κλιματολογικές συνθήκες που προσφέρει σε συνδυασμό με την άριστη ξενοδοχειακή υποδομή και τις αθλητικές τις εγκαταστάσεις διασφαλίζουν μια πρόοδο στο θέμα της ανάπτυξης του αθλητικού τουρισμού.

Στο συνέδριο τονίστηκε η αναγκαιότητα για ορθό προγραμματισμό και συλλογική προσπάθεια από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Χαιρετίστηκε το επίσης το γεγονός ότι η Βρετανική Ολυμπιακή Επιτροπή έχει επιλέξει την Κύπρο για την Προολυμπιακή της Προετοιμασία.

 

 

Search