Σάββατο, 08 Αυγούστου 2020

Πρωτοποριακός Στρατηγικός Σχεδιασμός τριετίας για την ΚΟΕ Υπογραφή συμφωνίας συνεργασίας με την Ernst & Young

Σε στρατηγική συμφωνία με τον Επαγγελματικό και εξειδικευμένο Οίκο Ernst & Young (ΕΥ) προχώρησε η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή (ΚΟΕ) την περασμένη Παρασκευή 10 Νοεμβρίου 2107.

Συγκεκριμένα, η ΕΥ θα παρέχει τεχνική υποστήριξη προς την ΚΟΕ, για τον καταρτισμό και υλοποίηση ενός τριετούς Στρατηγικού Σχεδιασμού για την περίοδο 2017-2020. Ο εν λόγω σχεδιασμός θα συνδέεται άμεσα με τον προϋπολογισμό των δραστηριοτήτων της ΚΟΕ και θα παρακολουθείται η υλοποίηση του μέσω σύγχρονων ηλεκτρονικών εργαλείων παρακολούθησης.

Η προσπάθεια αυτή, η οποία είναι πλήρως συνυφασμένη με τους Στρατηγικούς Πυλώνες της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής για εφαρμογή πρακτικών καλής διακυβέρνησης, χαρακτηρίζεται ως πρωτοποριακή, λαμβάνοντας υπόψη τα σύγχρονα αθλητικά δεδομένα και αναμένεται να αναβαθμίσει περαιτέρω το εσωτερικό περιβάλλον του Οργανισμού.

Η ολοκλήρωση της δημιουργίας του Στρατηγικού Σχεδιασμού θα εξελιχθεί σε τέσσερα στάδια και αναμένεται να διαρκέσει έξι μήνες.

 

 

Search