Δευτέρα, 24 Ιουνίου 2024

«Ο αθλητής στην κοινωνία» Η Κλέα Παπαέλληνα εκπροσωπεί την Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή και την Εθνική Ολυμπιακή Ακαδημία Κύπρου στη 17η Διεθνή Σύνοδο της ΔΟΑ στην Αρχαία Ολυμπία για εκπροσώπους Εθνικών Ολυμπιακών Ακαδημιών και Εθνικών Ολυμπιακών Επιτροπών

Πραγματοποιείται στην έδρα της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας (ΔΟΑ) στην Αρχαία Ολυμπία από 14-19 Μαΐου, η 17η Διεθνής Σύνοδος για αντιπροσώπους Εθνικών Ολυμπιακών Ακαδημιών (ΕΟΑ) και Εθνικών Ολυμπιακών Επιτροπών (ΕΟΕ) με τη συμμετοχή 100 μετεχόντων.

Την Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή (ΚΟΕ) εκπροσωπεί στη Σύνοδο το Μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου και Κοσμήτορας της Εθνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας Κύπρου (ΕΟΑΚ) Δρ Κλέα Παπαέλληνα.

Κύριο θέμα της φετινής Συνόδου είναι «Ο αθλητής στην κοινωνία», με εξειδικευμένη ανάπτυξη του θέματος «Οι αθλητές των Ολυμπιακών Αγώνων – Η συμβολή τους στην προαγωγή του Ολυμπισμού»

Οι Σύνοδοι για τις ΕΟΑ και τις ΕΟΕ, που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα Ολυμπιακών θεμάτων, λειτουργούν ως κινητήρια δύναμη στο συντονισμό, το σχεδιασμό και την υλοποίηση των Ολυμπιακών εκπαιδευτικών προγραμμάτων και πρωτοβουλιών και χτίζουν ένα ισχυρό, ενημερωμένο και αποδοτικό δίκτυο. Αυτά τα ετήσια Φόρουμ στην Ολυμπία αποτελούν σημείο αναφοράς, το οποίο δημιουργεί τις προϋποθέσεις και τις ευκαιρίες για τις ΕΟΑ/ΕΟΕ να εμπνευστούν και να τους παρασχεθούν εργαλεία για την ανάπτυξη και καθοδήγηση προγραμμάτων Ολυμπιακής Παιδείας και να προωθήσουν τον Ολυμπισμό στις χώρες τους. Χρησιμεύει ως πλατφόρμα διαλόγου, εμπλουτισμού γνώσεων, ανταλλαγής εμπειριών και συνεργασίας μεταξύ των ΕΟΕ και των ΕΟΑ για την προώθηση του Ολυμπισμού και των Ολυμπιακών Αξιών, για την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και για την καλύτερη γνώση ποικίλων εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή
14 Μαΐου 2024

 

 

 

Search