Σάββατο, 31 Ιουλίου 2021

Ολυμπιακή Παιδεία

Ένα σημαντικό κεφάλαιο στο οποίο η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή (ΚΟΕ) δίνει ξεχωριστή σημασία είναι αυτό της επιμόρφωσης και της άρτιας επαγγελματικής κατάρτισης των στελεχών που ασχολούνται επαγγελματικά με τον αθλητισμό.

Έχει αποδειχθεί ότι με τη διάθεση μεγάλων κονδυλίων μόνο, δεν μπορεί μια χώρα να έχει τα επιθυμητά αποτελέσματα στην ανάπτυξη του αθλητισμού. Στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη, αλλά και σε πολλές άλλες χώρες του κόσμου, έχει προ καιρού γίνει αντιληπτό ότι για την ανάπτυξη του αθλητισμού χρειάζοvrαι επαρκώς καταρτισμένα στελέχη με ακαδημαϊκά προσόντα στην αθλητική διοίκηση.

Το ζήτημα αυτό απασχόλησε τα τελευταία χρόνια και τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή, η οποία μέσω του Olympic Solidarity έχει διoργανώσει σειρές εκπαιδευτικών προγραμμάτων με στόχο τον καταρτισμό τέτοιων Στελεχών.  Η επαγγελματική κατάρτιση και η συνεχής εκπαίδευση αποτελούν τα "κλειδιά" της επιτυχίας για τον κάθε επαγγελματία στη σημερινή εποχή.

Με βάση αυτά τα δεδομένα και την αναμενόμενη ένταξή μας στην Ευρωπαϊκή 'Eνωση, η Κύπρος επιβάλλεται να εναρμονιστεί με την Ευρώπη και σ' αυτό τον τομέα.  Η εποχή που ζούμε και το επίπεδο στο οποίο έχει φθάσει ο αθλητισμός μας, απαιτούν στελέχη επαρκώς καταρτισμένα που να μπορούν να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες λειτουργικές ανάγκες του αθλητισμού αλλά και να συμβαδίζουν με τους ταχύτατους ρυθμούς ανάπτυξης.

Η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή φρόντισε να δώσει στα στελέχη των Ομοσπονδιών και σ' όλους όσοι προσφέρουν, σ αυτό τον εξειδικευμένο τομέα της διοίκησης, τη δυνατότητα απόκτησης περαιτέρω επιστημονικών γνώσεων και εμπειριών στη διοίκηση του αθλητισμού.   Έτσι, μέσα σ' αυτά τα πλαίσια μικρός αριθμός στελεχών του αθλητισμού μας παρακολούθησε το μεταπτυχιακό πρόγραμμα εξ αποστάσεως του Πανεπιστημίου του Leicester για τη Διοίκηση στον Αθλητισμό.

Πολύ σύντομα η ΚΟΕ θα παρουσιάσει μεταφρασμένο στην ελληνική γλώσσα το βιβλίο Αθλητικής Διοίκησης του Olympic Solidarity, το οποίο αναμένεται να αποτελέσει σημαντικό βοήθημα για τα στελέχη του αθλητισμού μας.

 

 

Search