Σάββατο, 13 Ιουλίου 2024

Ο κ. Φίλιος Χριστοδούλου προτείνεται για τα βραβεία EOC Olympic Laurel Awards

To Εκτελεστικό Συμβούλιο της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής, αποφάσισε στη συνεδρία της Δευτέρας 16 Ιουλίου όπως προτείνει τον κ. Φίλιο Χριστοδούλου ως υποψήφιο για τα φετινά βραβεία «EOC Olympic Laurel Awards», για την συνολική του προσφορά στον κυπριακό αθλητισμό και το Ολυμπιακό κίνημα.

Ο κ. Φίλιος Χριστοδούλου, μεταξύ άλλων, διετέλεσε Ταμίας της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής για πέντε συναπτές θητείες (1984-2004), και Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αντισφαίρισης Κύπρου επί 35 χρόνια (1982-2017), της οποίας είναι πλέον Επίτιμος Πρόεδρος ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά την αποχώρηση του από τη θέση του Προέδρου.

Το 2002 εκλέχθηκε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Αντισφαιρίσεως και Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Σίνιορς θέσεις για τις οποίες επανεκλέχθηκε για πέντε τριετείς θητείες μέχρι και το 2017. Για τις πολύτιμες υπηρεσίες του το Δ.Σ. και η Γενική Συνέλευση της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας τον ανακήρυξε «Δια Βίου Σύμβουλο» της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας (Life Councilor). Επίσης διετέλεσε μεταξύ 2001-2003 μέλος της Εθνικής Επιτροπής Αντι-Ντοπιγκ Κύπρου, ως εκπρόσωπος της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής.

Τα βραβεία «EOC Olympic Laurel Awards» έχουν θεσμοθετηθεί το 2007, από τα Τάγματα Αξίας της Ευρωπαϊκής Ολυμπιακής Επιτροπής και απονέμονται σε ετήσια βάση είτε σε πρόσωπα είτε σε οργανισμούς. Για το βραβείο μπορεί να προταθεί κάθε πρόσωπο ή οργανισμός ο οποίος :
- προσέφερε εξαιρετικές υπηρεσίες υπέρ της προώθησης του αθλητισμού εντός της χώρας του,
- είχε αξιοσημείωτα επιτεύγματα στον χώρο του αθλητισμού,
- συνέβαλε στην προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των Ευρωπαϊκών Ολυμπιακών Επιτροπών, και γενικότερα, οποιοδήποτε πρόσωπο ή οργανισμός που έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση της συμμετοχής και της ανάπτυξης του αθλητισμού σε όλα τα επίπεδα.

Στο Συμβούλιο των EUROPEAN OLYMPIC LAUREL AWARDS προεδρεύει ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ολυμπιακής Επιτροπής. Η Εκτελεστική Επιτροπή λαμβάνει την αποφαση και το βραβείο απονέμεται από τον Πρόεδρο της ΕΟΕ.

Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή
17 Ιουλίου 2018

 

 

Search