Κυριακή, 29 Νοεμβρίου 2020

Συνεδρία Επιτροπής Ευρωπαϊκής Ολυμπιακής Επιτροπής για θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης (EOC - EU Commission)

Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 24 Οκτωβρίου στις Βρυξέλλες, συνεδρία της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ολυμπιακής Επιτροπής για θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης (EOC - EU Commission). Στη συνεδρία παραβρέθηκε ως Μέλος της Επιτροπής και η Γενική Διευθύντρια της ΚΟΕ Όλγα Πιπερίδου Χρυσάφη.

Σκοπός της εν λόγω Επιτροπής είναι η ενημέρωση για τις εξελίξεις και αποφάσεις που λαμβάνονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με τον αθλητισμό, και η υποβολή εισηγήσεων προς τις Ευρωπαϊκές Ολυμπιακές Επιτροπές.

Θέματα που αναπτύχθηκαν στη συνεδρία ήταν το πολιτικό περιβάλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενόψει των ευρωεκλογών του ερχόμενου Μαΐου, η οικονομική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που σχεδιάζεται μέσω του προγράμματος 2021-2027 για τον αθλητισμό, νομικά θέματα που προκύπτουν στον χώρο της αθλητικής δραστηριότητας, η συμμετοχή σε αθλητικές δραστηριότητες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και η φυσική άσκηση των πολιτών εντός των συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σε ό,τι αφορά το πολιτικό περιβάλλον, στη συνεδρία αναπτύχθηκαν οι στόχοι και οι δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το σύστημα χρηστής διακυβέρνησης και οι οικονομικές διαστάσεις του αθλητισμού στο χώρο του Ολυμπιακού Κινήματος, όπως και η σχέση του με την κοινωνία και την υγεία των πολιτών.

Το οικονομικό πρόγραμμα 2021-2027, βρίσκεται στο προπαρασκευαστικό του στάδιο και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, τα προγράμματα Erasmus για την εκπαίδευση, την προπόνηση και την συμμετοχή των νέων στην αθλητική δραστηριότητα.

Ιδιαίτερη αναφορά στο πλαίσιο των εργασιών του συνεδρίου υπήρξε για τις νομικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο αθλητισμός στην Ευρώπη, και στα θέματα που προκύπτουν στον τομέα αυτό ανάμεσα σε Ολυμπιακές Επιτροπές, Διεθνείς ομοσπονδίες, Εθνικές ομοσπονδίες και αθλητές, σύμφωνα με τις υπάρχουσες νομοθεσίες, καθώς και τα διαιτητικά και δικαστικά συστήματα που υπάρχουν. Έγινε αναφορά επίσης στα δικαιώματα προβολής των αθλητικών δραστηριοτήτων.

Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή
30 Οκτωβρίου 2018

 

 

Search