Σάββατο, 08 Αυγούστου 2020

Συνάντηση ΚΟΕ με αθλητικές Ομοσπονδίες την Τρίτη 5 Μαρτίου

Πραγματοποιείται την Τρίτη 5 Μαρτίου στις 6.30μ.μ. στο Ολυμπιακό Μέγαρο, ενημερωτική συνάντηση της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής (ΚΟΕ), με τις Ομοσπονδίες μέλη της.

Στη συνάντηση που είναι η πρώτη για τη νέα χρονιά, έχουν προσκληθεί όλες οι Ομοσπονδίες Μέλη της ΚΟΕ για να παραβρεθούν. Η ημερήσια διάταξη που έχει σταλεί στις Ομοσπονδίες περιλαμβάνει τα ακόλουθα θέματα : 1. Δικαιώματα του παιδιού στον αθλητισμό, 2.Ευθύνες και υποχρεώσεις των αθλητών, 3.Αυτονομία του αθλητισμού, 4. Χρηστή Διοίκηση, 5. Πρόγραμμα «Υιοθετήστε έναν αθλητή», 6. Αγωνιστικός και άλλος προγραμματισμός 2019.

Τα πρώτα τρία θέματα της ημερήσιας διάταξης, αφορούν σε επικυρωθείσες διακηρύξεις των Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.), που στη συνέχεια επικυρώθηκαν από τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή (ΔΟΕ), και έχουν υπογραφεί από την Κύπρο.

Η συνάντηση εντάσσεται στο πλαίσιο του ανοικτού διαύλου επικοινωνίας για την έγκαιρη αλληλοενημέρωση για θέματα κοινού ενδιαφέροντος ΚΟΕ και αθλητικών Ομοσπονδιών, και τη χάραξη πολιτικής που θα συμβάλει στην αποτελεσματικότερη λειτουργία και την υλοποίηση των στόχων που τίθενται για τον αθλητισμό στην Κύπρο. Στη συνάντηση έχουν προσκληθεί να συμμετέχουν εφόσον το επιθυμούν και εκπρόσωποι του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού (ΚΟΑ).

Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή
1 Μαρτίου 2019

 

 

Search