Τετάρτη, 08 Ιουλίου 2020
Previous Next

Η ΚΟΕ συναντήθηκε με τις αθλητικές Ομοσπονδίες

Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 5 Μαρτίου 2019 στο Ολυμπιακό Μέγαρο, ενημερωτική συνάντηση της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής (ΚΟΕ), με τις Ομοσπονδίες μέλη της, η πρώτη για τη νέα χρονιά. Σε αυτήν υπήρξε αθρόα συμμετοχή, με εκπροσώπους των πλείστων Αθλητικών ομοσπονδιών.

Τα θέματα που απασχόλησαν την συνάντηση και αναλύθηκαν εκτενώς από τον Πρόεδρο της ΚΟΕ Ντίνο Μιχαηλίδη ήταν τα εξής:
1. Δικαιώματα του παιδιού στον αθλητισμό
2. Ευθύνες και υποχρεώσεις των αθλητών
3. Αυτονομία του αθλητισμού
4. Χρηστή Διοίκηση
5. Πρόγραμμα «Υιοθετήστε έναν αθλητή»
6. Αγωνιστικός και άλλος προγραμματισμός 2019

Η Διακήρυξη UNICEF 2018 «Τα δικαιώματα των παιδιών στον Αθλητισμό» κυρώθηκε από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και υπογράφηκε από την Κύπρο, αλλά και τη ΔΟΕ. Η διακήρυξη περιλαμβάνει δέκα κεφάλαια που αφορούν στα ακόλουθα θέματα:
1. Σεβασμός και υποστήριξη δικαιωμάτων παιδιών
2. Υποστηριξη ισορροπημένης ανάπτυξης μέσω αθλητισμού
3. Προστασία παιδιών από κινδύνους αθλητισμού
4. Προστασία υγείας των παιδιών
5. Σύστημα-Πρόγραμμα προστασίας των παιδιών
6. Εμπλοκή και κατανόηση ενηλίκων στην κατοχύρωση αθλητών
7. Ενσωμάτωση δικαιωμάτων παιδιών στις χορηγίες
8. Συνεργασία με χορηγούς
9. Ανάπτυξη διαλόγου με ενήλικες αθλητές
10. Υποστήριξη από γονείς στην υγιή ανάπτυξη παιδιών.

Η Διακήρυξη της ΔΟΕ για τα «Δικαιώματα και Ευθύνες των Αθλητών» παρουσιάστηκε και εγκρίθηκε στην 133η Σύνοδο της ΔΟΕ στο Μπουένος Άιρες τον περασμένο Οκτώβριο. Καθορίζει με σαφήνεια τα Δικαιώματα των αθλητών, ενηλίκων και παιδιών, όπως επίσης και τις Ευθύνες τους και αναπτύχθηκε από αθλητές για τους αθλητές μέσω μιας διεθνούς διαδικασίας διαβούλευσης, αντανακλώντας τις απόψεις τους. Όλα τα μέλη του Ολυμπιακού Κινήματος, η ΔΟΕ, Διεθνείς Ομοσπονδίες, Εθνικές Ολυμπιακές Επιτροπές και Εθνικές Ομοσπονδίες θα πρέπει να προωθήσουν τον σεβασμό αυτών των δικαιωμάτων και ευθυνών.

Οι δύο διακηρύξεις καταγράφονται σε ειδική έκδοση της ΚΟΕ που δόθηκε στις αθλητικές Ομοσπονδίες με την προτροπή προς αυτές όπως δημιουργήσουν κανονισμούς για αποτελεσματική εφαρμογή των δύο παραπάνω διακηρύξεων όπως π.χ. εισήγηση για δημιουργία Επιτροπής Αθλητών από κάθε αθλητική Ομοσπονδία εκπρόσωπος της οποίας θα μετέχει στο Συμβούλιο της.

Επιπρόσθετα ο Πρόεδρος της ΚΟΕ αναφέρθηκε στο Πρόγραμμα «Υιοθετήστε έναν αθλητή» της ΚΟΕ, που απευθύνεται σε εν δυνάμει χορηγούς που θα αναλάβουν την στήριξη της προετοιμασίας αθλητών που έχουν τη δυνατότητα να προκριθούν για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ήδη η ΚΟΕ έχει απευθυνθεί τόσο στο εσωτερικό, όσο και στους κύκλους της ομογένειας, για να συμβάλουν στην υλοποίηση του προγράματος.

Ακολούθησε παρουσίαση των δεδομένων σε σχέση με την Αυτονομία του Αθλητισμού. Ο Πρόεδρος της ΚΟΕ Ντίνος Μιχαηλίδης σημείωσε ότι η αυτονομία αποτελεί πρωτογενές δίκαιο, όχι μόνο στη βάση των ηθικών αξιών που αποτέλεσαν τη γενεσιουργό αιτία του σύγχρονου αθλητισμού, αλλά και στη βάση αποφάσεων του ΟΗΕ, της ΔΟΕ, αλλά και τις ίδιας της Κυπριακής νομοθεσίας. Κάλεσε τις Αθλητικές Ομοσπονδίες, να μην αποδεκτούν παρεμβάσεις στη λειτουργία τους, ενώ επεσήμανε ότι κάτι τέτοιο, επισείει τον κίνδυνο κυρώσεων και αποκλεισμών από την εκάστοτε Διεθνή Ομοσπονδία, γεγονός που ενδεχόμενα θα έχει και πολιτικές προεκτάσεις για την Κύπρο. Σημείωσε δε, ότι ο Νόμος για την κάθε Αθλητική Ομοσπονδία είναι το Καταστατικό της, μέσα στο πλαίσιο του οποίου θα πρέπει να κινούνται οι αποφάσεις και οι δράσεις της.

Ο κ. Μιχαηλίδης παρουσίασε επίσης της Βασικές Αρχές Καλής Διακυβέρνησης, καθώς και τις Αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Χρηστή Διοίκηση και κάλεσε όλες τις Ομοσπονδίες να θεσπίσουν κανονισμούς που θα βοηθήσουν στην όσο το δυνατόν καλύτερη εφαρμογή των Αρχών αυτών.

Τέλος έγινε αναφορά στις επικείμενες Αθλητικές Διοργανώσεις στην οποίες θα συμμετάσχει η ΚΟΕ το 2019. Οι διοργανώσεις αυτές είναι : Οι 17οι ΑΜΚΕ (Μαυροβούνιο / 27 Μαΐου- 1η Ιουνίου), οι 2οι Πανευρωπαϊκοί Αγώνες (Μινσκ / 21-30 Ιουνίου), το 15ο Ευρωπαϊκό Ολυμπιακό Φεστιβάλ (Μπακού 20-28 Ιουλίου), και οι 2οι Παράκτικοι Μεσογειακοί Αγώνες (Πάτρα 25-31 Αυγούστου).

Η συνάντηση εντασσόταν στο πλαίσιο του ανοικτού διαύλου επικοινωνίας για την έγκαιρη αλληλοενημέρωση για θέματα κοινού ενδιαφέροντος ΚΟΕ και αθλητικών Ομοσπονδιών, και τη χάραξη πολιτικής που θα συμβάλει στην αποτελεσματικότερη λειτουργία και την υλοποίηση των στόχων που τίθενται για τον αθλητισμό στην Κύπρο.

Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή
6 Μαρτίου 2019

 

 

Search