Παρασκευή, 03 Δεκεμβρίου 2021

Πρόγραμμα Υποτροφιών της World Academy of Sports

Επιτροπή Κοινοπολιτειακών Αγώνων
Πρόγραμμα Υποτροφιών της World Academy of Sports

Η Κοινοπολιτειακή Επιτροπή σε συνεργασία με το World Academy of Sports, δίνει την ευκαιρία σε αθλητές, προσωπικό των Ομοσπονδιών τα αθλήματα των οποίων είναι ενταγμένα στο πρόγραμμα των Κοινοπολιτειακών Αγώνων, ή και εθελοντές, να υποβάλουν αίτηση υποτροφίας για το πρόγραμμα της Παγκόσμιας Ακαδημίας Sport’s (WAoS) Μεταπτυχιακό Πιστοποιητικό / International Sports Management σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου.

Αναλυτικά θα προσφερθούν:
• Δύο (2) πλήρεις υποτροφίες και Δεκαεννέα (19) 25% υποτροφίες.
Η αξία της πλήρους υποτροφίας ανέρχεται στα £3,675 και οι υποτροφίες 25% αξίας £918,75 αντίστοιχα.

Η ΚΟΕ έχει απευθυνθεί στις Ομοσπονδίες, τα αγωνίσματα των οποίων βρίσκονται στο πρόγραμμα των Κοινοπολιτειακών Αγώνων για την υποβολή αιτήσεων. Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων έίνα η 3η Δεκεμβρίου. Την τελική επιλογή των υποψηφίων θα έχει το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου σε συνεργασία με την Κοινοπολιτειακή Επιτροπή.

Το πρόγραμμα
Το Μεταπτυχιακό Πιστοποιητικό (PGCert) είναι ένα παγκοσμίως αναγνωρισμένο, ακαδημαϊκό πρόγραμμα σχεδιασμένο από το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου και την Παγκόσμια Ακαδημία Αθλητισμού. Το πρόγραμμα επιτρέπει στους συμμετέχοντες να ολοκληρώσουν τα μαθήματα μεταξύ ενός και πέντε έτη.
Οι συμμετέχοντες με την ολοκλήρωση του προγράμματος μπορούν να αποκτήσουν 60 μονάδες (Credits) όπου μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν για μεταπτυχιακές σπουδές για όσους φοιτητές/τριες θέλουν να συνεχίσουν τις σπουδές τους στο επόμενο επίπεδο.
Το πιστοποιητικό απαιτεί από τους μαθητές να ολοκληρώσουν 4 ενότητες - δύο από τις οποίες είναι βασικές και δύο άλλες από επιλογή.
• Υποχρεωτικά Μαθήματα: Στρατηγική, Ηγεσία και Διακυβέρνηση στον Αθλητισμό / Οικονομική Διαχείριση στον Αθλητισμό
• Μαθήματα Επιλογής: Αθλητικό Μάρκετινγκ, Χορηγίες και ΜΜΕ / Διαχείριση αθλητικών εκδηλώσεων /Αθλητική Επιχειρηματικότητα / Ανάπτυξη Αθλητισμού, Εγκαταστάσεις και Συμμετοχή

Για να δικαιούται κάποιος/α να λάβει την υποτροφία για το Μεταπτυχιακό Πιστοποιητικό International Sports Management (PGCert), οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν τα πιο κάτω:
• Να έχουν ήδη προπτυχιακό τίτλο σπουδών (π.χ. πτυχίο) ή τουλάχιστον 5 χρόνια σχετική εργασιακή εμπειρία και επαγγελματικές συστάσεις.
• Επίπεδο αγγλικής γλώσσας IELTS: τουλάχιστον 6,5 συνολικά, με 6,0 στη γραπτή δοκιμασία ή άλλο ισοδύναμο πιστοποιητικό.
• Πρόσβαση σε υπολογιστή και Internet.

Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή
24 Νοεμβρίου 2021

 

 

Search