Πέμπτη, 22 Οκτωβρίου 2020

Αναβολή Μαθητικού Συνεδρίου για δημοτικά σχολεία

Η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή ανακοινώνει ότι αναβάλλεται το 1ο Μαθητικό Συνέδριο “Pierre de Coubertin” για τη δημοτική εκπαίδευση, η οποία ήταν προγραμματισμένη για την Τετάρτη 8 Απριλίου 2020 στο Ολυμπιακό Μέγαρο.

Η απόφαση αναβολής συνάδει με τα μέτρα που ανακοίνωσε η Κυπριακή Κυβέρνηση για περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊού στην Κύπρο.

Η νέα ημέρα διεξαγωγής της εκδήλωσης, θα ανακοινωθεί όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν.

Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή
16 Μαρτίου 2020

 

 

Search